Građanski demokratski forum na sastanku vlast – opozicija na FPN:Format razgovora ne nagoveštava racionalni epilog

U trećem razgovoru vlasti i opozicje na Fakultetu političkih nauka, učestvovao je
potpredsednik GDF Rade Veljanovski i ovoga puta u dvostrukoj ulozi, kao profesor FPN i kao
predstavnik GDF.
Tema: mediji i njihova uloga u predizbornoj kampanji kao jedan od izbornih uslova,
privukla je veliku pažnju učesnika. Pored predstavnika vladajućih i opozicionih stranaka, pokreta
i organizacija, učestvovali su i aktivisti nevladinih organizacija, medijskih i novinarskih
udruženja.

Predstavnik GDF je rekao da je dobro što su na sastanak donete mnogobrojne analize i
zaključci o medijskoj situaciji u Srbiji, koji dokumentuju da je ona gora nego ikad i da se jednom
rečenicom može zaključiti da se u Srbiji ne ostvaruje ključni stav Člana 10. Evropske konvencije
o ljudskim pravima o slobodnom protoku informacija i slobodi izražavanja bez mešanja javne
vlasti i Član 6. Zakona o javnom informisanju koji zabranjuje monopol određenjih ideja i
mišljenja u javnoj sferi.

Veljanovski je naglasio da se u ovom trenutku treba skoncentrisati na
one probleme koje je moguće razrešiti do sledeećih izbora jer zbog kratkoće vremena nije realno
pokretati sva pitanja, od kojih mnoga zahtevaju izmenu zakona. Najvažnije je da se javni servisi
RTS i RTV ponašaju po zakonima i profesionalnim standardima i da REM obavlja svoju
funkciju. Veljanovski je podržao predlog da se što pre izaberu još tri člana Saveta REM-a koji
već dve godine nisu izabrani i da to treba da budu nezavisne ličnosti koje su stručne za taj posao,
ali je primetio da i to može da bude bez pozitivnog efekta jer bi i oni bili birani po istom zakonu i
proceduri i u sadašnjem parlamentu.

Veljanovski je posebno skrenuo pažnju na potpuno odbijanje vlasti da smanji
funkcionersku kampanju o kojoj je i na prethodnom sastanku bilo reči. Naveo je otvaranje auto
puta u nedelju, 18. avgusta, što je bilo izraziti primer funkcionerske kampanje, uz zloupotrebu
javnih resursa, što je omogućio Aleksandru Vučiću petočasovnu promociju na nekoliko televizja
sa nacionalnim i regionalnim pokrivanjem. Predstavnik GDF je predložio svim članovima
opozicje da zahtevaju od predstavnika vlasti da obećaju da se to više neće ponoviti i da već do
kraja sedmice bude vidljivo smanjeno pojavljivanje Vučića u medijima. Predstavnici opozicje se
o ovome nisu izjašnjavali, a predstavnici vlasti su odbili ovu ideju.

U obraćanju novinarima posle sastanka, potpredsednik GDF je izjavio da sadašnji format
dijaloga vlasti i opozicje ne nagoveštava nikakav racionalni epilog i da je odgovornost na
organizatorima da pronađu način dolaska do smislenih predloga o kojima bi se učesnici
izjašnjavali. Takođe, u načinu postavljanja zahteva od strane dela opozicije i reagovanju
predstavnika vlasti na zahteve, nije moguće uočiti konstruktivan pristup koji može da dovede do
rešenja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter