Obeležavanja zločinačkog doprinosa generala koji je osramotio i Srbiju i vojsku kojoj je pripadao

Planirano postavljanje spomen ploče u novosadskom kompleksu Vojske Srbije, generalu  Mladenu Bratiću koji je komandovao razaranjem Vukovara 1991. godine, definitivan je dokaz nesposobnosti Srbije da uspostavi razuman odnos sa nedavnom prošlošću i posledicama svoje pogubne politike.

Zemlja koja slavi zločine i zločince provocira da se prema njoj na isti način odnose drugi. Pogrešna terminologija koja govori o „borbi za Vukovar“, a radilo se zapravo o borbi protiv Vukovara, skriva i drugu činjenicu koja se sistematski istiskuje iz sećanja: onoga momenta kada su se kod Vukovara postrojili vojnici sa petokrakama i paravojnici sa kokardama, tog trenutka je prestala da postoji Jugoslovenska narodna armija.

Oznake na uniformama i formalni naziv nisu više značili ništa i to je morao da zna neko sa činom generala. Građanski demokratski forum osuđuje ideju obeležavanja zločinačkog doprinosa generala koji je osramotio i Srbiju i vojsku kojoj je pripadao.

GDF Info

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter