Ugovor sa strancima o Vinči na nerazumljivom srpskom jeziku

Na današnjoj sednici Skupštine Grada Beograda odbornici GDF su skrenuli pažnju na velike nejasnoće u odnosu na Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za deponiju u Vinči.

Potpuno je nejasno zašto tako krupan ugovor, jedan od najvećih u gradu, nije potpisao gradonačelnik, pa čak ni njegov zamenik, već sekretar sekretarijata. To se odnosi i na upravo usvojeni Aneks. Skupština grada je zbrzala odlučivanje o ovom rešenju pa je materijal od 167 stranica stigao tek na samu sednicu, na šta su ukazali odbornici SPAS-a i GDF-a.

Odbornici GDF su postavili pitanje da li je žurba u vezi s ovom odlukom nastala zato što savetodavnoj firmi IFC ugovor ističe 1. oktobra i dobili odgovor da je tačno da taj ugovor tada ističe, ali da to nema veze s datumom donošenja odluke. Drugo pitanje koje je postavljeno odnosilo se na potpuno frapantnu činjenicu da je Gradsko Pravobranilaštvo grada Beograda ukazalo da „prevodi dostavljenih nacrta aneksa i Direktnog ugovora zajmodavca, kao i zaključni javni ugovor, nisu sačinjeni u duhu srpskog jezika te da u slučaju razlilčitog tumačenja preovladava engleska verzija“. Odgovor je glasio da je tako po republičkom zakonu, bez ikakvog osvrta na mogućnost da grad od toga ima štetu.

GDF Info

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter