Građanski demokratski forum u potpunosti podržava presudu Radovanu Karadžiću koji je opravdano osuđen na kaznu doživotnog zatvora od strane Mehanizma za krivične sudove u Hagu. Karadžićeva uloga predvodnika i inspiratora politike zla i najbližeg saradnika i naredbodavca Ratka Mladića, rezultirala je zločinima koji se nisu mogli zamisliti na kraju dvadesetog veka. Ovakva presuda doprinosi individualizaciji krivice i skida teret odgovornosti sa celog naroda. Ocene po kojima ovakve presude ne doprinose pomirenju u regionu i kojima se izražava žaljenje zbog presude Karadžiću, neodmeren su i neadekvatan odnos prema dokazanom zločinačkom delovanju. Upravo ta nesposobnost suočavanja sa krivicom pojednaca iz sopstevnog naroda, otežava pomirenje jer isključuje objektivnost i rasuđivanje na osnovu argumenata.